Verkeersongeval

Verkeersongeval

Letselschade

Een verkeersongeval een bedrijfsongeval, dat zijn gebeurtenissen waarop niemand zit te wachten. Maar als het u overkomt, is het zaak de gevolgen van het ongeval zo goed mogelijk te laten behandelen. De gevolgen van een ongeval moet door  betrokkene niet worden onderschat. Hoe klein de gevolgen in eerste instantie ook lijken. Het is raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen. Wij behandelen alle directe- en gevolg schades van een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. We werken volgens de procedure zoals staat beschreven in de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschaderaad. In vrijwel alle gevallen kunnen wij onze kosten indienen bij de wederpartij of diens verzekeraar.

Werkwijze

verkeersongeval

Als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval blijf dan rustig en probeer de situatie goed op te nemen. Is er sprake van letsel, schakel dan direct de hulpdiensten, uw verzekeraar en ons in. In het geval er geen sprake is van lichamelijk letsel, probeer dan met de wederpartij een schade formulier in te vullen en ondersteunende foto’s te maken. Indien er geen sprake is van lichamelijk letsel neem dan contact op met uw verzekeraar of tussenpersoon om de materiële schade te regelen. Controleer dat u geen mentale schade heeft opgelopen in de vorm van bijvoorbeeld angsten tijdens het deelnemen aan het verkeer of andersoortige mentale klachten. Indien dat geval is, bespreek dit met uw huisarts en schakel ons in. Mentale schade is ook letselschade.

Op het moment dat u ons inschakelt, kijken we eerst wie aansprakelijk kan worden gesteld . Meestal is wel duidelijk wie aansprakelijk is voor het ongeval maar soms ook niet of er is sprake van een gedeelde aansprakelijkheid. In de meeste gevallen zal de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld en het proces van schade afwikkeling kan beginnen.  Tijdens het proces van schaderegeling komen alle relevante aspecten aan de orde om te komen tot een goede schadeafwikkeling.

Kosten

Op grond van de bepalingen van artikel 6:96 BW zal de veroorzaker de redelijke buitengerechtelijke kosten moeten betalen aan het slachtoffer. In praktijk komt dat neer op de verzekeraar. Wij sturen u dan ook geen nota, maar deze wordt rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. U betaalt voor onze dienstverlening zelf niets.

In het geval dat de kosten niet kunnen worden betaald op grond van artikel 6:96 BW, zullen wij dat van te voren aan u melden, zodat u op grond van een kosten inschatting een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Evaluatieformulier

Uw mening is voor ons belangrijk. Wij verzoeken u dan ook het evaluatieformulier in te vullen. De resultaten zijn belangrijke input om onze dienstverlening te verbeteren.

Evaluatieformulier

Contact gegevens:

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Tel. 0517-434455

info@vechtvooruwrecht.nl www.vechtvooruwrecht.nl

copyright, vecht voor uw recht, Rob Wilbrink 2014