Bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval

De gevolgen van een bedrijfsongeval zijn vaak complex. Er zijn tijdens het onderzoek naar een bedrijfsongeval meestal meerdere partijen betrokken, zoals de werkgever, verzekeraars, arbeidsinspectie. De meeste werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid als goed werkgever en willen de gevolgen van het ongeval goed regelen. Maar niet in alle gevallen nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid. Voor u als slachtoffer is het in alle gevallen raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen om te komen tot een goede schadeafwikkeling waarbij goed rekening wordt gehouden met  belangen en relaties van partijen.

Werkgeversaansprakelijkheid ZZP-er

In artikel 7:658 BW staat dat de werkgever aansprakelijk is voor de letselschade van een werknemer als gevolg van een bedrijfsongeval, en de aansprakelijkheid van een werkgever gaat ver door een aantal Hoge Raad arresten. Een werkgever is ook aansprakelijk te houden voor uitzendkrachten en hulppersonen. Voor ZZP-ers was er lang onduidelijkheid over de aansprakelijkheid van hun opdrachtgevers, zij zijn feitelijk niet in dienst van hun opdrachtgevers. Een arrest van de Hoge Raad in 2012 heeft enige duidelijkheid verschaft over de positie van de ZZP-er.

Wat u ook bent, een werknemer, uitzendkracht of ZZP-er. Het is wederom raadzaam een belangenbehartiger in te schakelen om het proces van schadeafwikkeling zo goed als mogelijk te begeleiden rekening houdend met de belangen en de relaties. Bent u betrokken bij een bedrijfsongeval schakel ons in om te komen tot een goede schade afwikkeling.

Kosten

Op grond van de bepalingen van artikel 6:96 BW zal de veroorzaker de redelijke buitengerechtelijke kosten moeten betalen aan het slachtoffer. In praktijk komt dat neer op de verzekeraar. Wij sturen u dan ook geen nota, maar deze wordt rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. U betaalt voor onze dienstverlening zelf niets.

In het geval dat de kosten niet kunnen worden betaald op grond van artikel 6:96 BW, zullen wij dat van te voren aan u melden, zodat u op grond van een kosten inschatting een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Evaluatieformulier

Uw mening is voor ons belangrijk. Wij verzoeken u dan ook het evaluatieformulier in te vullen. De resultaten zijn belangrijke input om onze dienstverlening te verbeteren.

Evaluatieformulier

Contact gegevens:

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Tel. 0517-434455

info@vechtvooruwrecht.nl www.vechtvooruwrecht.nl

copyright, vecht voor uw recht, Rob Wilbrink 2014