Deelgeschilprocedure Letselschade en andere methoden

Deelgeschilprocedure Letselschade

Het kan soms voorkomen dat partijen er (even) niet uitkomen. De wet biedt dan de mogelijkheid om deelgeschilprocedure te beginnen. De rechter doet dan uitspraak, zodat partijen weer verder kunnen.

Er kunnen verschillende procedures worden gestart van een kort geding tot bodemprocedure, afhankelijk van het probleem dat er speelt.

Spoedprocedure Letselschade

Is er een spoedeisend belang, kan een kort geding worden gestart om bijvoorbeeld aansprakelijkheid erkent te krijgen of een voorschot betaald te krijgen.

Deelgeschilprocedure Letselschade

In een deelgeschilprocedure kan een concrete vraag, probleem aan de rechter worden voorgelegd, waarover de rechter uitspraak doet. Zodat partijen daarna verder kunnen met de afwikkeling van de letselschade.

Bodemprocedure Letselschade

In een bodemprocedure zal de rechter worden gevraagd uitspraak te doen over de volledige letselschade afwikkeling.

In alle voornoemde procedures tot een belang van € 25.000, – zullen wij namens u de procedures voeren.

Andere geschilbeslechtingsmethoden

Bemiddelingsloket

Er zijn ook andere methoden om uit de impasse te geraken. De letselschaderaad biedt partijen de mogelijkheid van het bemiddelingsloket. De raad heeft een adviserende rol en adviseert partijen hoe zij hun probleem kunnen oplossen.

KIFID

In voorkomende gevallen kunnen geschillen worden voorgelegd aan het KIFID. Dit kan niet in alle gevallen. Afhankelijk van de lidmaatschap van partijen kan dit een bindend of adviserend besluit worden.

Mediation

Tijdens mediation worden de overgekomen resultaten in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd, waaraan partijen zijn gehouden.