Aanrijding zonder letselschade? Onmogelijk!

Aanrijding zonder letselschade? Onmogelijk!

Het lijkt wel dat het voertuig belangrijker is dan het eigen welzijn bij een aanrijding. Er worden regelmatig aanrijdingsschades aan mij gemeld en de eerste vraag die mij wordt gesteld is, “wanneer kan mijn voertuig gerepareerd worden en kan ik een vervangend voertuig krijgen ?”, e.d. vragen.

De eerste vraag die ik aan de benadeelde stel, “hoe is het met uzelf, de inzittenden en de veroorzaker ?” en het antwoord dat ik dan vaak krijg is, “nou wel goed, maar met mijn voertuig niet”. Al lijkt de impact van een aanrijding klein, de gevolgen kunnen groot zijn. Ik adviseer de benadeelde contact op te nemen met de huisarts, om eventuele letsel te laten uitsluiten of juist te laten vaststellen. De gevolgen van een opgelopen whiplash kunnen groot zijn, zoals verminderde concentratie, niet kunnen werken, veranderende stemming enz, enz. Door snel onderzoek, kunnen de meeste problemen worden voorkomen.

Een ander gevolg van een aanrijding is een traumatische ervaring. De benadeelde kan last krijgen van angsten als hij weer deelt neemt aan het verkeer, als dit niet goed wordt behandelt, kan dit grote gevolgen hebben voor de betrokkene. Ik adviseer dit goed in de gaten te houden en eventueel te bespreken met de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van traumatische ervaringen en angsten.

Als blijkt dat de benadeelde helemaal niets mankeert, dan is er nog steeds recht op immateriële schadevergoeding, smartengeld. Er wordt namelijk wel onrecht aangedaan, de benadeelde heeft niet gevraagd om de aanrijding dat wordt min of meer opgedrongen tegen diens wil. Daar ondervindt de benadeelde hinder van. Daarom is zeker een bedrag aan immateriële schadevergoeding op zijn plaats om het aangedane leed te verzachten.

Als u betrokken bent bij een aanrijding, stelt u dan de vraag, hoe is het mijzelf en eventuele inzittenden en de persoon die de aanrijding heeft veroorzaakt. Laat u adviseren door een specialist, de redelijke kosten van een specialist mag u verhalen op de veroorzaker op grond van de wet.

Rob Wilbrink, 2 december 2015

 

 

Schade als gevolg van zonnepanelen

Schade als gevolg van zonnepanelen

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

De adviseur dient het extra risico uit groene voorzieningen mee te nemen bij de risico analyse en vervolgens de klant te informeren over de risico’s en de mogelijke verzekeringen.

Risico analyse

Welke risico’s loopt een klant die zonnepanelen op zijn dak plaatst? Vaak worden de panelen later aangebracht op bestaande locaties. Ze worden vastgezet, op het dak of aan de muur van het gebouw. Voorbeelden van risico’s die het pand waaraan of waarop de panelen worden bevestigd zijn:

Dat de oorspronkelijke constructie niet geschikt is voor de extra belasting;
Dat er schade ontstaat doordat bijvoorbeeld windstromen zich anders gaan gedragen dan bij de oorspronkelijke constructie werd verwacht of berekend;
Dat er condensatie optreedt die na verloop van tijd tot waterschade leidt.
Verhaalsmogelijkheden

Als de risico’s voor de klant in kaart zijn gebracht, is de logische vervolgvraag wie voor de eventuele schade aansprakelijk is en of de schade door een verzekering gedekt wordt.

De bij de aanleg van de installatie betrokken bedrijven kunnen aansprakelijk zijn voor de schade als het ontwerp of de uitvoering ondeugdelijk blijken. Maar deze aansprakelijkheid is gelimiteerd in de tijd. De dekking onder een CAR-verzekering is gelimiteerd tot de bouw- en eventueel onderhoudstermijn. De aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken verjaart na 2 of 5 jaar. Daarnaast gaan bouw- en installatiebedrijven regelmatig failliet en is er geen mogelijkheid meer tot verhaal.

Verzekeringsdekking

Als verhaal beperkt of onmogelijk is, is er behoefte aan een verzekeringsdekking voor de klant. De klassieke (extra) uitgebreide opstalverzekering kent geen rubriek schade door geplaatste zonnepanelen en biedt geen dekking. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op een alle van buiten aankomende onheilen dekking. Ook hier is een probleem. De verzekeraar dekt alleen schade door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis.

Schade als gevolg van geplaatste zonnepanelen zal vaak het gevolg zijn van langzaam inwerkende invloeden. Een dak zakt steeds een beetje verder in. Het water blijft steeds meer staan op het dak. Constructies worden geleidelijk verzwakt. Dan geeft de verzekering geen dekking.

Groot zakelijke markt

In de groot zakelijke markt zijn inmiddels clausules beschikbaar die een dekking bieden als aanvulling op de uitgebreide verzekering. In de bijlage is een voorbeeld van een clausule opgenomen.

In deze clausule stellen verzekeraars eisen aan het onderzoek voorafgaand aan plaatsing van de panelen en eisen elke 10 jaar een nieuwe inspectie. Het is een begin van dekking.

De ideale clausule zou als volgt moeten luiden: “Deze verzekering dekt mede de schade toegebracht door op of aan het gebouw aangebrachte zonnepanelen ongeacht of de oorzaak geleidelijke inwerking is.”

Als er geen (adequate) dekking voor het risico kan worden geboden, dan is het in elk geval zaak het risico in de risicoanalyse te beschrijven, zodat verzekerde zich van het risico bewust is. Een verzekerde die zich bewust is van de risico’s zal extra zorgvuldig zijn bij het kiezen van het systeem en de wijze van uitvoering.

Bron: www.wftnu.nl, 27 mei 2014

Letselschade

DSC01441

Letselschade

Bij letselschade wordt al gauw gedacht aan fysieke wonden, ambulances, ziekenhuisopnamen e.d. Echter gelukkig is de letselschade vaak minder ernstig dan hierboven omschreven.

In mijn praktijk maak ik nogal eens mee dat een benadeelde al blij is als de materiële schade wordt vergoed en laat dan vaak de rest van de schade liggen. Mijn advies is, ga hier zeer zorgvuldig mee om. Het kan zij dat u na een aanrijding geen last heeft, maar dat de last pas later komt. Of u heeft een mentaal probleem gekregen zoals angsten bij het berijden van een voertuig.

Er is u onrecht aangedaan waar u niet om heeft gevraagd. Laat u bijstaan door professionele hulp om uw rechten zeker te stellen. De kosten van de professionele hulp kunt u volledig verhalen bij de veroorzaker.

 

Ontslag

Ontslag

 

U moet er niet aan denken dat u met ontslag wordt geconfronteerd. Ontslag betekent nogal iets voor menigeen. Naast de financiële gevolgen, zijn er ook vaak sociale en mentale gevolgen. U staat er niet alleen voor. Laat u goed adviseren en begeleiden. Ik ben u hierbij graag van dienst om samen met u de schade te beperken en de weg naar een nieuwe toekomst te openen.

Zoals Johan Cruyff dat zo mooi weet te verwoorden, elk nadeel heb zijn voordeel, geldt in het geval van ontslag ook vaak. Naast dat het een vervelende gebeurtenis is, is het tevens een kans, uitdaging om iets nieuws te beginnen. Waarbij achteraf vaak kan worden gezegd dat het ontslag voor een positieve omwenteling heeft gezorgd.

Op het moment dat u in de ontslagprocedure zit, ziet u geen positieve kanten. Ik kan u in ieder geval op weg helpen naar een andere toekomst en het ontslagleed te verzachten.

Ik nodig u van harte uit om contact met mij op te nemen.

Harlingen, 21 juli 2014 Rob Wilbrink