Erfbelasting & Schenkbelasting

image_pdfimage_print


Schenkbelasting
U mag natuurlijk schenken wat u wilt en aan wie u wilt. Aan uw kinderen, kleinkinderen, goede doel, uw buren. Daar bent u helemaal vrij in. Echter een schenking is belast. Degene die een schenking ontvangt, wordt belast met schenkbelasting, voorheen successierechten.
De schenkwet is vereenvoudigd er zijn 3 groepen waaraan u mag schenken waarvoor een vrijstelling geldt, te weten.
Groep 1
Partners en kinderen

10% 20%

Groep 1 a

Kleinkinderen

18% 36%

Groep 2

Anderen

30% 40 %

Een schenking tot 118.708,- wordt belast met 10 resp. 18 resp. 30% belasting. Een schenking hoger dan 118.708,- wordt belast met 20 resp. 36 resp. 40%. De groep van kinderen hebben aparte vrijstellingen waarover geen schenkbelasting hoeft worden betaald.
Jaarlijks een bedrag van 5.030,- op dit moment een eenmalig een bedrag van resp. 24.144,- en 50.300,- afhankelijk van het schenkingsdoel. Dit laatste geldt voor kinderen van 18-35 of als het kind ouder is dan 35 de jongere partner. Voor bepaalde maatschappelijke en sociale instellingen gelden andere regels. In voorkomende gevallen hoeven zij helmaal geen schenkbelasting te betalen.
Schenking in groep 2 heeft op dit moment een vrijstelling van 2.012,-
Erfbelasting
Als u erft van iemand die in Nederland woont of woonde betaalt u daarover erfbelasting, dezelfde groepen en bijbehorende belastingpercentages die voor schenkbelasting gelden, gelden ook voor erfbelasting. Er gelden andere vrijstellingsbedragen voor erfbelasting. Zo hebben partners ruim 600.000,- vrijstelling op elkaar.
Erfrecht
De beste manier om uw wensen betreffende de verdeling van uw vermogen, vast te leggen is de notaris opdracht geven voor het maken van een testament. In het testament kunt u zaken laten vastleggen over de verdeling van uw vermogen, aan wie u wat nalaat. Voogdij over uw kinderen, uitvaartwensen e.d. Het belangrijkste item is de verdeling van uw vermogen. Er kunnen geen misverstanden ontstaan bij de uitvoering van de verdeling. Het is immers beschreven.
Als u niets heeft geregeld, geldt de wet. In boek 4 van het BW, staan de regels over het erfrecht. Uitgangspunt is dat de langstlevende partner wordt beschermd. U erft de helft van het vermogen van uw partner en uw kinderen de andere helft. Uw kinderen krijgen niet de erfenis in handen zolang de partner leeft. Ze krijgen een vordering in geld ter grootte van hun erfdeel. Hiermee kan worden voorkomen dat u bijvoorbeeld uw woning moet verkopen omdat de kinderen hun erfdeel opeisen.
Uitsluitingsclausule
Als u niet wilt dat uw schoon- zoon of dochter erft dan kunt u hen uitsluiten door middel van een uitsluitingsclausule in de testament te laten opnemen. Er zijn verschillende vormen van uitsluitingsclausule mogelijk. Welke voor u het beste is, hangt af van een aantal factoren.
Geen erfenis
Een aantal uitkeringen vallen buiten de erfenis. Bijvoorbeeld een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering die ter dekking staat van de hypotheek. De uitkering vindt plaats door het overlijden en was geen bezit voor het overlijden. Als de hypotheekverstrekker is aangewezen als begunstigde dan zal het vrijgekomen vermogen op de hypotheekschuld worden afgelost. Het gevolg is dat het vermogen groter wordt en de erfgenamen meer erven. Als u zelf de begunstigde bent valt het in uw eigen vermogen en erven de erfgenamen minder. Voor de hoogte van de erfbelasting maakt het niet uit wel voor de grootte van het erfdeel. Wat het beste is, is afhankelijk van een aantal factoren.
Aanvaarding
U kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen. Echter als u niet zeker weet dat de bezittingen de schulden van de erfenis overtreffen, dan kunt u beneficiair aanvaarden. Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving. U aanvaardt de erfenis als het vermogen groter is dan de schulden en verwerpt de erfenis als het andersom is.

Door onze kennis als financieel adviseur en ervaring, geven wij u goed advies over voormeld onderwerp in uw specifieke situatie. Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

 

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Tel. 0517-434455

download google plus pagina

info@vechtvooruwrecht.nl www.vechtvooruwrecht.nl

 

copyright, vecht voor uw recht, Rob Wilbrink 2014

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.