Bestuursrecht


Bestuursrecht algemeen

 

Bestuursrecht ook wel administratief recht genoemd Het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke handelingen beheersen van bestuursorganen die tot de uitvoerende macht worden gerekend. Zoals gemeenten, provincies, UWV, CBR e.d. Bestuursrecht hoort tot het publiek recht. Dit geldt voor ons allemaal. Een bestuursorgaan mag niets tenzij het is toegestaan door wettelijke regels, voorschriften. Dit wordt het legaliteitsbeginsel genoemd.
Vergunningen

 

We krijgen er allemaal mee te maken als we een parkeervergunning aanvragen of een rijbewijs, ons huis gaan verbouwen, een bedrijf beginnen. voor al deze zaken of handelingen is meestal een vergunning nodig. U krijgt een vergunning van een bestuursorgaan als u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Soms gaat het mis en krijgt u geen vergunning omdat u niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, of omdat de ambtenaar met u van mening verschilt.

 

Algemene Wet Bestuursrecht(AWB), Beleid, Besluit

 

Een bestuursorgaan neemt besluiten tegen een hele groep en individuele personen. Bij voorbeeld als de gemeente besluit in een bepaalde straat een parkeerverbod instelt, dan treft dat alle bewoners in die straat. U kunt geen bezwaar maken tegen een dergelijk besluit, u kunt wel uw zienswijze geven. Een beroep tegen een dergelijk besluit is mogelijk als er een zienswijze is ingediend.
Een bestuursorgaan verleent geen bouwvergunning. Dan is er sprake van een besluit alleen tegen de belanghebbende gericht. In dit geval kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep gaan bij de bevoegde bestuursrechter tot aan de Raad van State.
Een bestuursorgaan maakt beleidsregels, bijvoorbeeld geen coffeeshop in de omgeving van een school. Opruimplicht voor hondenpoep in een bepaald gebied. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt. Als u echter een boete krijgt, omdat de hondenpoep niet is opgeruimd dan is dat een besluit tegen u als belanghebbende en kunt u tegen dat besluit in bezwaar en eventueel beroep gaan.

 

Wat te doen als u het niet eens bent

 

Hebt u als ondernemer een conflict met de gemeente, provincie, uitkeringsinstantie. U hebt het gevoel niet gehoord te worden.  Wij nemen uw probleem serieus en zijn u graag van dienst. Wij nodigen u van harte uit contact met ons op te nemen.

 

Onze Contactgegevens.

Bezoek- en correspondentieadres:

Grote Kerkstraat 24

8861 EJ Harlingen

Tel. 0517-434455

info@vechtvooruwrecht.nl www.vechtvooruwrecht.nl

download google plus pagina

copyright, vecht voor uw recht, Rob Wilbrink 2014