image_pdfimage_print

Excuses aan onze cliënten, aan u

Excuses aan onze cliënten, aan u.

De financiële dienstverlening kent een roerige tijd. Om consumenten beter te beschermen tegen ondeugdelijke financiële producten heeft de overheid een aantal verregaande maatregelen genomen. De branche bleek niet in staat om de problemen zelf op te lossen en dus heeft de overheid terecht regels en wetten gemaakt om een evenwichtige en eerlijke financiële markt te creëren. Om al aan deze regels en wetten te voldoen en blijven voldoen kost energie, geld en tijd.

De laatste tijd zijn we bezig geweest om ons bedrijfsvoering in te richten zoals het geheel aan wetten en regels dat voorschrijft. Het is lastig om al deze wijzigingen door te voeren. We hebben ons teveel bezig gehouden met het aanpassen van de bedrijfsvoering aan de regels en wetten en we hebben daardoor te weinig oog gehad voor het belang van onze cliënten en dat spijt ons. U bent voor ons belangrijk en u moet op de eerste plaats staan, in plaats van ons bezig houden met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Wij hebben nu gekozen voor een duidelijke richting, dat geeft naast richting, rust en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Op deze manier kunnen wij u goed van dienst zijn. We luisteren naar uw wensen en andere signalen. U moet zich bij ons thuis voelen en u moet alles kunnen vragen, zonder voorbehoud. Als u een premie niet kunt betalen, dan zullen we geen herinnering sturen maar een voorstel om te komen tot een oplossing. Pro actief en interactief.

Administratieve, juridische en financiële dienstverlening onder 1 dak.

Om u goed te kunnen adviseren, hebben we een goed pakket aan dienstverlening samen gesteld. U kunt bij ons terecht voor de navolgende zaken.

  • arbeidsrecht en ontslagzaken;
  • letselschade en aansprakelijkheid;
  • echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
  • kantongerechtszaken;
  • boekhouding en administratie ondernemers en resultaatgenieters;
  • aangiften IB, VPB, BTW, loonbelasting;
  • loonadministratie;
  • alle schadeverzekeringen.

Rob Wilbrink verzorgt de juridische zaken en geeft adviezen op alle boven beschreven gebieden. Marijntje Visser verzorgt alle communicatie, nieuws, en alle administratieve processen. Patricia Reekers verzorgt de boekhouding en administraties.

Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur en na deze tijden op afspraak. We streven ernaar binnen 24 uur uw email te beantwoorden. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch te bereiken op ons vaste nummer en na deze tijden op het mobiele nummer.

logo wirevi

email info@vechtvooruwrecht.nl

tel 0517 434455

mobiel 06 13167759

 

 

 

 

 

 

 

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad vandaag beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag.

 

Wet

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien. In dat kader is de ‘alleenstaande ouderkop’ geïntroduceerd als onderdeel van het kindgebonden budget. De alleenstaande ouderkop vervangt de voorheen bestaande alleenstaande oudertoeslag en alleenstaande ouderkorting. Dat zijn (inkomensafhankelijke) toeslagen waarop een alleenstaande ouder aanspraak kan maken wanneer hij of zij één of meer kinderen verzorgt.

 

Expertgroep

In verband met een uitlating van de minister bij de totstandkoming van de wet had de landelijke expertgroep van familierechters die richtlijnen opstelt voor de berekening van alimentatie, geadviseerd het kindgebonden budget af te trekken van het bedrag dat nodig is om in de kosten van de kinderen te voorzien (de behoefte van het kind). Dat kon ertoe leiden dat de alimentatieplichtige ouder niets of bijna niets meer hoefde te betalen. In latere berichten had de minister al vermeld dat zijn eerdere uitlating verkeerd was begrepen.

 

Uitspraak 

De Hoge Raad heeft nu dus beslist dat bij de berekening van kinderalimentatie wel rekening moet worden gehouden met de ontvangst van het kindgebonden budget, maar alleen bij de vaststelling van de inkomsten van de alleenstaande ouder die het kind verzorgt. Dit antwoord schept duidelijkheid in een groot aantal lopende procedures.

Uitspraken: ECLI:NL:HR:2015:3011

bron:Ius Novum 12 oktober 2015

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Ik deed het al een tijdje alleen voor eigen relaties, de financiële gevolgen van een echtscheiding in kaart brengen en de afspraken van de betrokken partners in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan beschrijven. Eerlijk, correct en goedkoop. Ik ga dit nu voor iedereen doen die mijn dienstverlening wenst. Voorwaarde is wel dat u het samen eens moet zijn.

Voor een eenmalig totaalbedrag van slechts 500,- maken wij voor u het convenant en ouderschapsplan, inclusief de benodigde berekeningen en argumentatie. De advocaat zal het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen aan de hand van het convenant. De griffierechten en de advocaatkosten zitten niet in de prijs van 500, – inbegrepen. De advocaat kan door ons voorwerk het aantal uren beperkt houden.

Ik kan u helaas niet bijstaan op het emotionele vlak. Ik kan enkel de tip geven om de verschillende stadia van emoties te doorlopen en voor ogen houden dat een van de partners wil scheiden en dat onomkeerbaar is. Het heeft dan ook weinig zin de scheiding tegen te houden, met mogelijke nare gevolgen op financieel gebied. Daar is niemand bij gebaat. Het is en blijft een moeilijke periode, vaak het einde van een tijdperk, maar tevens een nieuw begin.

 

 

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar in 2015

Kinderalimentatie niet meer aftrekbaar in 2015

Vanaf 2015 is kinderalimentatie niet meer aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar zoals partneralimentatie dat is. Bij partneralimentatie kan het volledige bedrag in mindering worden gebracht. Kinderalimentatie valt onder de kosten van zorg van kinderen tot 21 jaar waarvoor geen kinderbijslag of studie toeslag wordt ontvangen. In de praktijk zijn vaak de kinderen van gescheiden ouders waarvoor de ene ouder kinderbijslag ontvangt en de andere ouder kinderalimentatie betaald.

Deze aftrekmogelijkheid komt te vervallen. Bij het vaststellen van de kinderalimentatie is in de meeste gevallen juist rekening gehouden met de aftrekmogelijkheid en door het vervallen hiervan is de kans groot dat de alimentatie betalers te veel betalen. Als u het bedrag van kinderalimentatie wilt wijzigen, dan zult u daartoe een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. U kunt hiervoor naar uw advocaat. Een andere mogelijkheid is het maken van nieuwe afspraken met de ontvangende partner.

Harlingen, 20 oktober 2015, R.E. Wilbrink