image_pdfimage_print

Aanrijding zonder letselschade? Onmogelijk!

Aanrijding zonder letselschade? Onmogelijk!

Het lijkt wel dat het voertuig belangrijker is dan het eigen welzijn bij een aanrijding. Er worden regelmatig aanrijdingsschades aan mij gemeld en de eerste vraag die mij wordt gesteld is, “wanneer kan mijn voertuig gerepareerd worden en kan ik een vervangend voertuig krijgen ?”, e.d. vragen.

De eerste vraag die ik aan de benadeelde stel, “hoe is het met uzelf, de inzittenden en de veroorzaker ?” en het antwoord dat ik dan vaak krijg is, “nou wel goed, maar met mijn voertuig niet”. Al lijkt de impact van een aanrijding klein, de gevolgen kunnen groot zijn. Ik adviseer de benadeelde contact op te nemen met de huisarts, om eventuele letsel te laten uitsluiten of juist te laten vaststellen. De gevolgen van een opgelopen whiplash kunnen groot zijn, zoals verminderde concentratie, niet kunnen werken, veranderende stemming enz, enz. Door snel onderzoek, kunnen de meeste problemen worden voorkomen.

Een ander gevolg van een aanrijding is een traumatische ervaring. De benadeelde kan last krijgen van angsten als hij weer deelt neemt aan het verkeer, als dit niet goed wordt behandelt, kan dit grote gevolgen hebben voor de betrokkene. Ik adviseer dit goed in de gaten te houden en eventueel te bespreken met de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar deskundigen op het gebied van traumatische ervaringen en angsten.

Als blijkt dat de benadeelde helemaal niets mankeert, dan is er nog steeds recht op immateriële schadevergoeding, smartengeld. Er wordt namelijk wel onrecht aangedaan, de benadeelde heeft niet gevraagd om de aanrijding dat wordt min of meer opgedrongen tegen diens wil. Daar ondervindt de benadeelde hinder van. Daarom is zeker een bedrag aan immateriële schadevergoeding op zijn plaats om het aangedane leed te verzachten.

Als u betrokken bent bij een aanrijding, stelt u dan de vraag, hoe is het mijzelf en eventuele inzittenden en de persoon die de aanrijding heeft veroorzaakt. Laat u adviseren door een specialist, de redelijke kosten van een specialist mag u verhalen op de veroorzaker op grond van de wet.

Rob Wilbrink, 2 december 2015

 

 

Excuses aan onze cliënten, aan u

Excuses aan onze cliënten, aan u.

De financiële dienstverlening kent een roerige tijd. Om consumenten beter te beschermen tegen ondeugdelijke financiële producten heeft de overheid een aantal verregaande maatregelen genomen. De branche bleek niet in staat om de problemen zelf op te lossen en dus heeft de overheid terecht regels en wetten gemaakt om een evenwichtige en eerlijke financiële markt te creëren. Om al aan deze regels en wetten te voldoen en blijven voldoen kost energie, geld en tijd.

De laatste tijd zijn we bezig geweest om ons bedrijfsvoering in te richten zoals het geheel aan wetten en regels dat voorschrijft. Het is lastig om al deze wijzigingen door te voeren. We hebben ons teveel bezig gehouden met het aanpassen van de bedrijfsvoering aan de regels en wetten en we hebben daardoor te weinig oog gehad voor het belang van onze cliënten en dat spijt ons. U bent voor ons belangrijk en u moet op de eerste plaats staan, in plaats van ons bezig houden met het inrichten van de bedrijfsvoering.

Wij hebben nu gekozen voor een duidelijke richting, dat geeft naast richting, rust en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Op deze manier kunnen wij u goed van dienst zijn. We luisteren naar uw wensen en andere signalen. U moet zich bij ons thuis voelen en u moet alles kunnen vragen, zonder voorbehoud. Als u een premie niet kunt betalen, dan zullen we geen herinnering sturen maar een voorstel om te komen tot een oplossing. Pro actief en interactief.

Administratieve, juridische en financiële dienstverlening onder 1 dak.

Om u goed te kunnen adviseren, hebben we een goed pakket aan dienstverlening samen gesteld. U kunt bij ons terecht voor de navolgende zaken.

  • arbeidsrecht en ontslagzaken;
  • letselschade en aansprakelijkheid;
  • echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
  • kantongerechtszaken;
  • boekhouding en administratie ondernemers en resultaatgenieters;
  • aangiften IB, VPB, BTW, loonbelasting;
  • loonadministratie;
  • alle schadeverzekeringen.

Rob Wilbrink verzorgt de juridische zaken en geeft adviezen op alle boven beschreven gebieden. Marijntje Visser verzorgt alle communicatie, nieuws, en alle administratieve processen. Patricia Reekers verzorgt de boekhouding en administraties.

Wij zijn geopend vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur en na deze tijden op afspraak. We streven ernaar binnen 24 uur uw email te beantwoorden. Tijdens kantoortijden zijn we telefonisch te bereiken op ons vaste nummer en na deze tijden op het mobiele nummer.

logo wirevi

email info@vechtvooruwrecht.nl

tel 0517 434455

mobiel 06 13167759

 

 

 

 

 

 

 

Werkgever is aansprakelijk?

Werkgever is aansprakelijk?

 

Een werkgever is aansprakelijk voor het wel en wee van haar personeel. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving en zorgen voor adequate verzekeringen in geval van een ongeval. Maar hoever gaat dat?

Er zijn inmiddels veel uitspraken gedaan over deze materie. Een goede werkgever zorgt dat alles zo veel als mogelijk in orde is en maakt het risico op ongevallen zo klein mogelijk. Daarnaast is het verstandig noodzakelijke verzekeringen af te sluiten die in geval van een ongeval uitkeren. Meer dan dat kun je ook niet doen als werkgever.

Een ongeluk is meestal een vervelende samenloop van omstandigheden en kan ook gewoon een ongeluk zijn, zonder dat daar een verantwoordelijke voor is aan te wijzen. Een recente uitspraak onderstreept dit. Een schoonmaker kwam op het werkterrein ten val met zijn fiets door een overstekend konijn. De werknemer stelde zijn werkgever aansprakelijk  op grond van 7:658 BW   en 7:611 BW.  Het gerechtshof heeft in deze zaak bepaald dat de werkgever niet aansprakelijk kan worden gehouden voor het feit dat een wild konijn daar op het terrein liep. Het hele terrein was afgebakend. Het zou anders zijn geweest als er een hele invasie aan konijnen over het terrein heeft gelopen.

Aansprakelijkheid gaat ver, maar er zijn grenzen.

Schade als gevolg van zonnepanelen

Schade als gevolg van zonnepanelen

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening.

De adviseur dient het extra risico uit groene voorzieningen mee te nemen bij de risico analyse en vervolgens de klant te informeren over de risico’s en de mogelijke verzekeringen.

Risico analyse

Welke risico’s loopt een klant die zonnepanelen op zijn dak plaatst? Vaak worden de panelen later aangebracht op bestaande locaties. Ze worden vastgezet, op het dak of aan de muur van het gebouw. Voorbeelden van risico’s die het pand waaraan of waarop de panelen worden bevestigd zijn:

Dat de oorspronkelijke constructie niet geschikt is voor de extra belasting;
Dat er schade ontstaat doordat bijvoorbeeld windstromen zich anders gaan gedragen dan bij de oorspronkelijke constructie werd verwacht of berekend;
Dat er condensatie optreedt die na verloop van tijd tot waterschade leidt.
Verhaalsmogelijkheden

Als de risico’s voor de klant in kaart zijn gebracht, is de logische vervolgvraag wie voor de eventuele schade aansprakelijk is en of de schade door een verzekering gedekt wordt.

De bij de aanleg van de installatie betrokken bedrijven kunnen aansprakelijk zijn voor de schade als het ontwerp of de uitvoering ondeugdelijk blijken. Maar deze aansprakelijkheid is gelimiteerd in de tijd. De dekking onder een CAR-verzekering is gelimiteerd tot de bouw- en eventueel onderhoudstermijn. De aansprakelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken verjaart na 2 of 5 jaar. Daarnaast gaan bouw- en installatiebedrijven regelmatig failliet en is er geen mogelijkheid meer tot verhaal.

Verzekeringsdekking

Als verhaal beperkt of onmogelijk is, is er behoefte aan een verzekeringsdekking voor de klant. De klassieke (extra) uitgebreide opstalverzekering kent geen rubriek schade door geplaatste zonnepanelen en biedt geen dekking. Mogelijk kan een beroep worden gedaan op een alle van buiten aankomende onheilen dekking. Ook hier is een probleem. De verzekeraar dekt alleen schade door een plotselinge onvoorziene gebeurtenis.

Schade als gevolg van geplaatste zonnepanelen zal vaak het gevolg zijn van langzaam inwerkende invloeden. Een dak zakt steeds een beetje verder in. Het water blijft steeds meer staan op het dak. Constructies worden geleidelijk verzwakt. Dan geeft de verzekering geen dekking.

Groot zakelijke markt

In de groot zakelijke markt zijn inmiddels clausules beschikbaar die een dekking bieden als aanvulling op de uitgebreide verzekering. In de bijlage is een voorbeeld van een clausule opgenomen.

In deze clausule stellen verzekeraars eisen aan het onderzoek voorafgaand aan plaatsing van de panelen en eisen elke 10 jaar een nieuwe inspectie. Het is een begin van dekking.

De ideale clausule zou als volgt moeten luiden: “Deze verzekering dekt mede de schade toegebracht door op of aan het gebouw aangebrachte zonnepanelen ongeacht of de oorzaak geleidelijke inwerking is.”

Als er geen (adequate) dekking voor het risico kan worden geboden, dan is het in elk geval zaak het risico in de risicoanalyse te beschrijven, zodat verzekerde zich van het risico bewust is. Een verzekerde die zich bewust is van de risico’s zal extra zorgvuldig zijn bij het kiezen van het systeem en de wijze van uitvoering.

Bron: www.wftnu.nl, 27 mei 2014

Letselschade

DSC01441

Letselschade

Bij letselschade wordt al gauw gedacht aan fysieke wonden, ambulances, ziekenhuisopnamen e.d. Echter gelukkig is de letselschade vaak minder ernstig dan hierboven omschreven.

In mijn praktijk maak ik nogal eens mee dat een benadeelde al blij is als de materiële schade wordt vergoed en laat dan vaak de rest van de schade liggen. Mijn advies is, ga hier zeer zorgvuldig mee om. Het kan zij dat u na een aanrijding geen last heeft, maar dat de last pas later komt. Of u heeft een mentaal probleem gekregen zoals angsten bij het berijden van een voertuig.

Er is u onrecht aangedaan waar u niet om heeft gevraagd. Laat u bijstaan door professionele hulp om uw rechten zeker te stellen. De kosten van de professionele hulp kunt u volledig verhalen bij de veroorzaker.